IZBOR

MORE
6 20%
TOPLICE
0 0%
PLANINE
2 7%
ŠUMA
2 7%
TV SA UTAKMICOM
1 3%
BOŽEKOVA KLIJET
19 63%
Ukupno glasova:30