MORE ILI BRIJEG?

MORE
18 27%
BRIJEG
49 73%
Ukupno glasova:67