FALI VAM SNIJEG?

JAKO
7 23%
NITI MALO
0 0%
TAK TAK
6 20%
NAJTE BITI SMIJEŠNI
17 57%
Ukupno glasova:30