FALI VAM SNIJEG?

JAKO
7 21%
NITI MALO
1 3%
TAK TAK
7 21%
NAJTE BITI SMIJEŠNI
19 55%
Ukupno glasova:34